Egibaler “Dioses Creadores/Hacedores”

Egibaler “Dioses Creadores/Hacedores” Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society egibaler oŕdinkali : (bi)/(i)sukasir : belenku : idaŕer : oŕdin kaliI : eśambe : tartiar anbeIsibems : kutun : tigirsadinI 1 “<Dioses> creadores/hacedores. <A …

Leer más